سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مجلس شورای اسلامی  
عضو و نماینده مردم قم 
 
 
اجرائی 
همکاری 
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 
عضو 
 
 
اجرائی 
همکاری 
سازمان تبلیغات استان مرکزی  
ریاست سازمان  
 
 
اجرائی 
همکاری 
سازمان تبلیغات قم  
ریاست سازمان  
1360/01/03 
 
اجرائی مذهبی 
همکاری 
جهاد سازندگی آشتیان  
مسئول جهاد  
 
 
اجرائی نظارتی 
همکاری 
دانشگاه پیام نور  
ریاست  
 
 
علمی اجرائی 
تدریس 
حورزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
-- 
تدریس 
موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی 
مدرس 
 
 
-- 
تدریس 
دانشگاه آزاد اراک  
مدرس 
1363/07/01 
ادامه دارد 
تفسیر ، علوم قرآنی 
تدریس 
مرکز تخصصی تبلیغ و تفسیر حوزه علمیه 
مدرس 
 
 
معارف ، نهج البلاغه  
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
-----